Kommunen tvingas anställa obehöriga till HVB-hem | SVT Nyheter
Birgitta Hagström, avdelningschef på IVO, … – Men vi är ytterst observanta vad det gäller barnens säkerhet, säger hon. Det här är en extraordinär händelse.


Hur upphandlas HVB-hem och vilka avtalade HVB-enheter …
Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. [ l Y 7fl TgK1 2016 v 1.1 Inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2017 03 06 Dnr 8.4.2 5308/2017-5 1(6) Wemind HVB AB Box 38 149 21 NYNÄSHAMN Ärendet Tillsyn av hem för vård eller boende, HVB, för barn