NAV er klar for å dele ut penger – men trenger hjelp


NAV er klar for å dele ut pengermen trenger hjelp
er løsningen for lønnskompensasjon klar men NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte, skriver NAV på sine hjemmesider. Ifølge NAV er nå løsningen på plass som gjør det klart for å betale ut både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn, og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn.


Tiltak for å komme i jobb – NAV
Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Publisert 01.12.2019 Tilskudd til ekspertbistand Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.


Informasjon om tjenester og ytelser fra NAV
Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning.


Gjeldsproblemer? Du har krav på hjelp – E24
Det er lovfestet at man har krav på gratis hjelp fra kommunen, dersom man har kommet i økonomiske vanskeligheter. Men en del kommuner har ikke hatt en tilfredsstillende gjeldsrådgivningstjeneste og/eller at det har vært for vanskelig å finne frem til dem for publikum.


Slik fyller du ut meldekortet – arbeidsavklaringspenger (AAP)
Det du fyller ut på dette spørsmålet påvirker ikke utbetalingen din, men hensikten er å finne ut om du har behov for endringer i aktivitetsplanen din. Hvis du likevel har gjennomført kurs/utdanning som du ikke har avtalt med NAV, skal du svare «ja» på spørsmålet samt oppgi hvilke dager dette gjelder.


Pleiepenger for personer over 18 år – NAV
Pleiepenger er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med en utviklingshemmet person over 18 år. Personen er i tillegg svært alvorlig syk og trenger din omsorg og pleie hele tiden.


Privatperson – hva gjelder i min situasjon? – NAV
Jeg er sykmeldt, men er ikke ansatt noe sted. Det er NAV som mottar søknaden din, og skal vurdere om du har rett til sykepenger. Har du rett til sykepenger er det NAV som skal utbetale til deg. Det gjelder både hvis du allerede var sykmeldt før korona-utbruddet, og hvis du er blitt sykmeldt på grunn av korona.


Får ikke NAV-utbetalinger: – Det er en skam – VG
Det skyldes den svært krevende situasjonen vi er i, og det enorme antallet personer som nå trenger hjelp fra NAV. Vi gjør det vi kan for å hjelpe, så fort som mulig, men saksbehandlingen av …


Nav skal ha problemer med å betale ut dagpenger – VG
Nav skal ha problemer med å betale ut dagpenger. Navs IT-systemer er ikke i stand til å sende ut dagpenger slik Stortingets krisepakker har lovet, skriver Nationen.


Hvem har rett på økonomisk hjelp?
Det er kommunens oppgave å gi hjelp til søker slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er kommunen du oppholder deg i (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden. NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunen vil vanligvis ha en samtale før søknaden behandles blant annet for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med søkeren.
Autel TPMS sensor