NSND Trung Anh ngồi thiền cùng “con gái” Bảo Thanh

NSND Trung Anh ngồi thiền cùng ‘con gái‘ Bảo Thanh NSND Trung Anh ngồi thiền cùng ‘con gái‘ Bảo Thanh 14/02/2021 06:26 Mới đây, ‘gia đình ông Sơn’ : NSND Trung Anh, diễn viên Bảo Thanh, Bảo Hân và Quang Anh đã có hai ngày trải nghiệm chuyến hành hương ‘Về chốn bồng lai’ qua […]

Read More