Việt Nam chế tạo thành công kit chẩn đoán vô sinh nam

Việt Nam xây dựng thành công bộ kit chẩn đoán vô sinh ở … Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao nhiệm vụ ‘Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit xác định mức độ đứt gãy ADN của tinh trùng phục vụ chẩn đoán vô sinh nam giới’, thuộc […]

Read More

Vietnam seeks to lure local tourists with ‘cut-price’ paradise

Vietnam seeks to lure local tourists with ‘cut-price’ paradise Vietnam’s success in fighting the coronavirus now sees it aiming to breathe life back into its tourism industry. Vietnam seeks to lure local tourists with ‘cut-price’ paradise Shop @ Loot Vietnam offers cut-price paradise to lure local travellers … To lure local travellers, hotels and airlines […]

Read More

Vietnam’s COVID-19 test kit recognized by WHO

WHO approves made-in-Vietnam Covid-19 test kit – VnExpress … Made-in-Vietnam Covid-19 test kits have been recognized by the Emergency Use Listing procedure (EUL) of the World Health Organization. The “LightPoweriVA SARS-CoV-2 kit 1st RT-rPCR Kit” produced by Viet A Technologies Joint Stock Company has been granted EUL code 0524-210-00 by WHO, the company … WHO, […]

Read More