Kamp om topp-plass til Stortinget


Sak – stortinget.no
Stortinget har vedtatt å be regjeringen finne en hensiktsmessig måte å styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering, som skal ivaretas av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Videre ber Stortinget regjeringen, i forbindelse med pågående fornying av læreplanene, om å sikre seksualundervisningen i skolen inkluderer grensesetting og repekt …


Om representantene – stortinget.no
Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarlig redaktør: Mona Mortensen Krane Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no


Her blir det kamp om plassen – NRK Norge – Oversikt over …
Også kamp mellom Hege Liadal, Laila Thorsen og Therese Omdal om tredjeplassen. Buskerud Ap : AUF-kandidat i kampvotering om femteplassen på listen til Buskerud Ap. Vestfold H: Flåtten …


Sak – stortinget.no
Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godkjenning av avgjørelse i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.


Felles kamp mot superbakteriene – stortinget.no
Felles kamp mot superbakteriene … I dag blir antibiotika brukt og tatt for gitt som et effektivt virkemiddel i både medisin til mennesker og i matvareproduksjon. Overforbruk av antibiotika har skapt antibiotikaresistens (AMR) og … Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 …


Politikere tar kamp om studiested til Stortinget: «Det …
Politikere tar kamp om studiested til Stortinget: «Det virker som at det ikke har vært noen voksne til stede» Lokalisering. Stortingsrepresentanter reagerer på at rektor Curt Rice ønsker å samlokalisere OsloMet i Oslo. Nå tar de campus Kjeller i egne hender og ber om svar fra regjeringen.


Klart for politisk kamp om coronalov og granskning | ABC …
Diskusjonen om hvordan regjeringens håndtering av krisen skal granskes, vil komme straks over høytiden. Partiene på Stortinget skulle i påsken komme med innspill til mandat og medlemmer av kommisjonen, etter det NTB forstår. Det kan bety at regjeringen kommer med et forslag like over påske.


Ap-politiker forklarte leiebilregning-krav til Stortinget
Ap-politiker har levert uriktige reiseregninger til Stortinget i minst fire år; Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget; Stortinget ba om forklaring. Hun leverer en reiseregning til Stortinget under tittelen «møte med Larvik håndballklubb og kamp», og krever å få refundert 1055 kroner for leiebil.


Partienes historie – stortinget.no
H eller ikke i Stortingets forretningsorden, som inneholder bestemmelser om hvordan Stortinget organiserer seg og arbeider, står det mye om partienes stortingsgrupper.Etter at de første partiene – Venstre og Høyre – ble stiftet i 1884, har imidlertid partiene spilt en svært viktig rolle i det norske demokratiet.


Slåss om en av verdens dyreste husleier – Tøff kamp om
Tøff kamp om taxfree-kundene på Gardermoen: – Bare én overlever. … Etter innhentingsfasen skal informasjonen sammenstilles i en redegjørelse fra regjeringen til Stortinget.